Kolektor

V podjetju Kolektor v Idriji, ki je vodilni svetovni proizvajalec komutatorjev, smo si ogledali proizvodnjo in nov razvojni inštitut Kolektor, s katerim naš laboratorij že leta odlično sodeluje in je v njem zaposlenih tudi nekaj naših diplomantov in magister elektrotehnike. Jedro Kolektorjevega delovanja predstavljajo komponente, sklopi in sistemi za potrebe avtomobilske, stavbne in industrijske tehnike.