Termoelektrarna Šoštanj in pivovarna Laško

Najprej smo si ogledali proizvodnjo elektrike v Termoelektrarni Šoštanj, za katero izvajamo redne kalibracije referenčnih merilnikov in kalibratorjev temperature. V drugem delu smo obiskali Pivovarno Laško, kjer smo si ogledali predvsem avtomatizacijo proizvodnje in nadzor nad kakovostjo.