Diplome, magisteriji, doktorati in študentski projekti

LMK vabi študente k sodelovanju v znanstveno-raziskovalnih projektih, študentskih projektih in v obliki zaključnih del (diplome, magisteriji, doktorati).

Študentski projekti v LMK

Razpisane diplome, magisteriji in projekti

Dokončane diplome, magisteriji, doktorati