Ekskurzije

Študentom omogočamo spoznavanje industrijskega okolja in srečanje s slovenskimi podjetji, ki študente Tehniške kakovosti potrebujejo v svojih vrstah.

2019

Siliko

Podjetje Siliko d.o.o. je razvojni dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov in...

Pretekle ekskurzije

2018

Mahle Letrika

V podjetu Mahle Letrika iz Šempetera pri Novi Gorici je v okviru družbe Mahle kompetenčni center...

2017

Dewesoft

V prvem delu ekskurzije smo obiskali podjetje DEWESoft, ki je eden najkvalitetnejših ponudnikov...

2015

Obisk MO Kranj in olimpijskega bazena Kranj v okviru podjetja Eltec Petrol

Obiskali bomo Mestno občino Kranj (ogled kotlovnice, pregled procesa ogrevanja in hlajenja,...

2014

BSH

V podjetju BSH v Nazarjah smo si ogledali proizvodnjo malih hišnih aparatov ter način...

2013

Odelo

V podjetju Odelo v Preboldu smo si ogledali proizvodnjo in službo za kakovost, katere vodja je...

2012

Kolektor

V podjetju Kolektor v Idriji, ki je vodilni svetovni proizvajalec komutatorjev, smo si ogledali...

2011

Cimos

V podjetju Cimos v Kopru smo si ogledali proizvodnjo ohišja turbokompresorjev, zadnjih plošč,...

2010

Pipistrel

V podjetju Pipistrel smo si ogledali proizvodnjo lahkih letal in oddelek zagotavljanja kakovosti...

2009

Rudnik živega srebra Idrija in tovarna ETA

V rudniku živega srebra smo si ogledali zgodovino pridobivanja živega srebra v Idriji, ki je bila...

2008

Talum

V tovarni aluminija Kidričevo smo si ogledali proizvodnjo aluminija in službo za nadzor...

2007

Premogovniški muzej Slovenije in Gorenje

V prvem delu ekskurzije smo obiskali Premogovniški muzej Slovenije, kjer smo si pogledali, kako je...

2006

Trimo in tovarna zdravil Krka

V podjetju Trimo so nam bivši diplomanti predstavili proizvodnjo strešnih panelov in oddelek za...

2005

Iskraemeco in železarna Acroni

V podjetju Iskraemeco smo si pogledali proizvodnjo števcev električne energije in oddelek za...

2004

Iskra Avtoelektrika

V tovarni smo si ogledali proizvodnjo motorne elektro opreme ter električnih pogonskih sistemov,...

2003

Termoelektrarna Šoštanj in pivovarna Laško

Najprej smo si ogledali proizvodnjo elektrike v Termoelektrarni Šoštanj, za katero izvajamo redne...