Ekskurzije

Študentom omogočamo spoznavanje industrijskega okolja in srečanje s slovenskimi podjetji, ki študente Tehniške kakovosti potrebujejo v svojih vrstah.

2021

Kronoterm

Osnovno vodilo vodstva podjetja Kronoterm d.o.o., je kakovost produktov in procesov. Kakovost v...

Pretekle ekskurzije

2019

Siliko

Podjetje Siliko d.o.o. je razvojni dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov in...

2018

Mahle Letrika

V podjetu Mahle Letrika iz Šempetera pri Novi Gorici je v okviru družbe Mahle kompetenčni center...

2017

Dewesoft

V prvem delu ekskurzije smo obiskali podjetje DEWESoft, ki je eden najkvalitetnejših ponudnikov...

2015

Obisk MO Kranj in olimpijskega bazena Kranj v okviru podjetja Eltec Petrol

Obiskali bomo Mestno občino Kranj (ogled kotlovnice, pregled procesa ogrevanja in hlajenja,...

2014

BSH

V podjetju BSH v Nazarjah smo si ogledali proizvodnjo malih hišnih aparatov ter način...

2013

Odelo

V podjetju Odelo v Preboldu smo si ogledali proizvodnjo in službo za kakovost, katere vodja je...

2012

Kolektor

V podjetju Kolektor v Idriji, ki je vodilni svetovni proizvajalec komutatorjev, smo si ogledali...

2011

Cimos

V podjetju Cimos v Kopru smo si ogledali proizvodnjo ohišja turbokompresorjev, zadnjih plošč,...

2010

Pipistrel

V podjetju Pipistrel smo si ogledali proizvodnjo lahkih letal in oddelek zagotavljanja kakovosti...

2009

Rudnik živega srebra Idrija in tovarna ETA

V rudniku živega srebra smo si ogledali zgodovino pridobivanja živega srebra v Idriji, ki je bila...

2008

Talum

V tovarni aluminija Kidričevo smo si ogledali proizvodnjo aluminija in službo za nadzor...

2007

Premogovniški muzej Slovenije in Gorenje

V prvem delu ekskurzije smo obiskali Premogovniški muzej Slovenije, kjer smo si pogledali, kako je...

2006

Trimo in tovarna zdravil Krka

V podjetju Trimo so nam bivši diplomanti predstavili proizvodnjo strešnih panelov in oddelek za...

2005

Iskraemeco in železarna Acroni

V podjetju Iskraemeco smo si pogledali proizvodnjo števcev električne energije in oddelek za...

2004

Iskra Avtoelektrika

V tovarni smo si ogledali proizvodnjo motorne elektro opreme ter električnih pogonskih sistemov,...

2003

Termoelektrarna Šoštanj in pivovarna Laško

Najprej smo si ogledali proizvodnjo elektrike v Termoelektrarni Šoštanj, za katero izvajamo redne...