Kdo je inženir kakovosti

Inženir kakovosti zagotavlja, da so proizvodi na tržišču, od zasnove, proizvodnje, uporabe do razgradnje, narejeni in uporabljeni na način, ki zagotavlja varnost, zanesljivost in kakovost. To pa zahteva znanja o meritvah na najrazličnejših področjih.

Inženir kakovosti poskrbi, da so izdelane naprave zanesljive, da delujejo tako, kot so bile načrtovane, ter so varne za uporabnika in okolje. Napravo preveri z meritvami, zato mora obvladati točna merjenja. Le-ta predstavljajo osnovo za končno odločitev o kakovosti izdelka, od igle do letala. Zato so inženirji kakovosti nepogrešljivi v vseh proizvodnih podjetjih, ne samo na področju elektrotehnike, pač pa v vseh panogah industrije.

Inženirsko področje ima dandanes vedno več zahtev za nove izdelke (tudi storitve), ki morajo biti boljši, manjši, varni, z dolgo življenjsko dobo, uporabljivi kjerkoli in kadarkoli. Biti morajo povezljivi in napredni. Inženir kakovosti se osredotoča na zagotavljanje kakovosti, in sicer tako, da so izdelki oblikovani ter razviti tako, da dosegajo ali presegajo pričakovanja in zahteve kupcev. Pomaga, da kakovosten izdelek pride čim hitreje na trg.

Inženir kakovosti sodeluje v skupinah za načrtovanje, oblikovanje, razvoj, proizvodnjo in razgradnjo izdelkov. Inženir kakovosti pospešuje razvoj tehnologije tudi pri razvoju interneta stvari, avtonomnih vozil, energetike, novih tehnologij, itd. Inženir kakovosti se ne osredotoča samo na kakovost izdelka in postopek proizvodnje, ampak tudi na zagotavljanje varnosti,  zmanjšanje rabe energije ter količine odpadkov. Pomaga pri pripravi standardov in tehnologij za prihodnost. 

Če želimo vedeti ali delamo prav, moramo meriti. Izboljšamo lahko le tisto, kar lahko točno in zanesljivo merimo. Poleg senzorjev, merilnih naprav in merilnih postopkov inženir kakovosti uporablja tudi druga znanja in postopke, na primer računalniško simulacijo, da so prototipi cenejši. Izvaja testiranje prototipov, preverja delovanje komponent in celotnega izdelka, najprej v laboratoriju, nato v realnem okolju uporabe izdelka. Pričakovan in želen rezultat je zanesljiv, varen, stroškovno učinkovit, kakovosten izdelek.

Služba inženirja kakovosti je prepoznana in potrebna na globalnem nivoju. Znanje s področja kakovosti je konkurenčna prednost.