Vpis na študij

Tehniška kakovost je ena izmed petih smeri na visokošolskem študijskem programu Aplikativna elektrotehnika. Tehniška kakovost je v svoji zasnovi je izrazito interdisciplinarna smer, katere izvajalci so štiri različne katedre (Katedra za merjenja in robotiko, Katedra za elektroniko, Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko, Katedra za biomedicinsko tehniko), zato so tekom študija obravnavana različna področja:

  • merilne metode in instrumentacija
  • metrologija (veda o merjenjih)
  • računalniška obdelava podatkov
  • senzorika in elektronika
  • avtomatizacija in robotizacija proizvodnje
  • razvoj in preskušanje programske opreme
  • testiranje varnosti in kakovosti izdelkov
  • energetska učinkovitost
  • meritve v akustiki
  • inovacije in patentna zaščita

Več konkretnih informacij o postopku vpisa na študij najdete na spletni strani Fakultete za elektrotehniko http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/1_stopnja_vss/aplikativna_elektrotehnika/predstavitev/

 

V razmislek in kot pomoč pri odločitvi glede izbire študijske smeri si v nadaljevanju oglejte predstavitev smeri Tehniška kakovost.