Iskraemeco in železarna Acroni

V podjetju Iskraemeco smo si pogledali proizvodnjo števcev električne energije in oddelek za preskušanje števcev, kjer so nam pokazali postopke za testiranje števcev.

V železarni Acroni smo si ogledali proizvodnjo valjane pločevine, kjer je zaradi zagotavljanja kakovosti izdelkov izjemnega pomena točno merjenje temperature vzdolž proizvodnje linije. Točno merjenje je izvedeno s pomočjo sevalnih termometrov, ki so zaradi pomembnosti merjenja nameščeni v parih.