Novice

Estimation of parameters of the weakly damped sinusoidal signals in the frequency domain (2011)

12.05.2015

Informativni dan na Fakulteti za elektrotehniko 2015

12.05.2015

Dnevi elektrotehnike v Bistri 2013

12.05.2015

Dnevi elektrotehnike v Bistri 2014

12.05.2015

Dnevi elektrotehnike v Bistri 2015

12.05.2015

Ko se srečata metrologija in meteorologija

12.05.2015

Affective labeling in a content-based recommender system for images (2013)

11.05.2015

A novel NIR laser-based sensor for measuring the surface moisture in polymers (2015)

10.05.2015

Heat loss (2015)

09.05.2015

Izbiranje študijskih smeri na Fakulteti za elektrotehniko

09.05.2015

Multi-channel atomic magnetometer for magnetoencephalography: a configuration study (2014)

08.05.2015

Predavanje v okviru razstave Možgani

12.03.2015
Zapri

Estimation of parameters of the weakly damped sinusoidal signals in the frequency domain (2011)

12.05.2015

In this paper, exponentially damped sinusoidal signals are analyzed. Simple algorithms for fast measurement and estimation of the unknown damping, frequency, amplitude and phase are presented. The peaks of the discrete Fourier transform (DFT) results are adopted to obtain the parameters. The concept of quotient interpolation using the Hann window for the basic three parameters is also adopted for the damping estimation. In the case of the weakly damped sinusoids with dumping values up to 1, using the rectangular window in the estimation reduces the systematic errors in comparison with the Hann window, especially in the vicinity of the coherent sampling conditions.

Zapri

Informativni dan na Fakulteti za elektrotehniko 2015

12.05.2015

V avli fakultete so dijaki lahko obiskali predstavitve interaktivnih eksperimentov in projektov s področij elektrotehnike in multimedije ter raziskali različna področja na katerih inženirji elektrotehnike in multimedije puščajo svoj odtis. LMK je sodeloval pri predstavitvah s prikazom delovanja in uporabe termovizijske kamere in akustične kamere, s katerima lahko opazujemo prostorsko porazdelitev temperature in jakosti zvoka.

 

Zapri

Dnevi elektrotehnike v Bistri 2013

12.05.2015

Obiskovalci so lahko opazovali svojo toplotno sliko, medtem ko so se igrali s sušilnikom las in ledenimi kockami in opazovali, kako je lahko električna aktivnost možganov uporabna kot otroška igrača.

 

 

Zapri

Dnevi elektrotehnike v Bistri 2014

12.05.2015

Obiskovalci so lahko opazovali, kako lahko električno aktivnost možganov uporabimo za otroško igračo. Profesor Janko Drnovšek in Gregor Geršak sta imela predavanje o novih načinih meritev in merilnih inštrumentih, ki izkoriščajo človeška čutila.

http://www.fe.uni-lj.si/bodoci_studentje/dnevi_elektrotehnike/

Zapri

Dnevi elektrotehnike v Bistri 2015

12.05.2015

V prvem bomo s pomočjo 3D navidezne resničnosti obiskovalce psihološko stimulirali in opazovali odziv njihovega telesa, v drugem pa bodo obiskovalci lahko kontrolirali lebdenje lahke kroglice na curku zraka, pri čemer bo moč curka uravnavana z njihovo električno aktivnostjo možganov.

http://www.tms.si/index.php?e_id=11

 

Zapri

Ko se srečata metrologija in meteorologija

12.05.2015

Gre za prvo skupno konferenco meteorologov in metrologov, torej strokovnjakov, ki se ukvarjajo z napovedovanjem vremena in sledenjem klimatskih sprememb, in strokovnjakov, ki se ukvarjajo z merjenji.

Konferenco je skupaj z LMK in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Agencijo RS Slovenije za Okolje soorganiziralo tudi več mednarodnih organizacij. Na Brdu pri Kranju so različni strokovnjaki in študentje s področija meteorologije, metrologije in drugih znanstvenih disciplin razpravljali o potrebah, metodah, priložnostih, znanju in napravah na področju zagotavljanja bolj zanesljivih podatkov za merjenje vremena. Za meteorologe je bilo na konferenci organizirano tudi usposabljanje na temo sledljivosti merjenj vremenskih sprememb. Sodelovanje področij meteorologije in metrologije se je v zadnjih letih okrepilo, namen skupnega dela pa so bolj točne vremenske napovedi, modeliranje na osnovi zanesljivejših vhodnih podatkov, ter še bolj natančno spremljanje klimatskih sprememb.

www.mmc-2014.org

Povezava na Zbornik prispevkov je tukaj.

Zapri

Affective labeling in a content-based recommender system for images (2013)

11.05.2015

Pretekle raziskave so pokazale izboljšanje priporočilnih sistemov, ko so, poleg žanra, bile uporabljene še emotivne značke. Te značke lahko pridobimo na dva načina, ki imata svoje prednosti in slabosti: na ekspliciten način (natančne značke, vsiljivost sistema, počasnost) ali impliciten način (nenatanče značilke, a uporabniku skrito in prijazno). V tem članku smo opravili primerjavo vsebinskega priporočilnega sistema ki uporablja eksplicitni in implicitni način pridobivanja značilk. Rezultati so pokazali, da je uspešnost priporočilnega sistema z eksplicitnimi značilkami značilno boljša od implicitnih značilk.

Zapri

A novel NIR laser-based sensor for measuring the surface moisture in polymers (2015)

10.05.2015

Za merjenje površinske vlage in vlage ob površini kompleksnih elementov s tankimi stenami, smo razvili in testirali brezkontaktni senzor površinske vlage.
In order to be able to measure the surface and near-surface moisture on a complex geometry with thin walls, a novel, non-contact, light-reflection type of moisture sensor was designed and investigated.

Zapri

Heat loss (2015)

09.05.2015

Heat loss is one of the key parameters that cause temperature errors during the calibration of thermometers in metal-freezing-point cells and thus increases the measurement uncertainty. At temperatures above the freezing point of tin, thermal radiation becomes the dominant mode of heat transfer. In addition, radiative heat transfer is especially important in the cells’ glass structures, where total internal reflection (known as “light piping”) can occur. A quantitative measure of the radiative heat loss is difficult to determine with measurements, but a qualitative check can be performed by measuring the vertical temperature profile in a cell during a freezing-point realization. Our custom-built model is capable of modeling both the radiative and conductive heat transfers and can deal with complex radiation phenomena specific to the particular case study. The modeling and experimental results are used to give an estimation of the error due to heat losses.

Zapri

Izbiranje študijskih smeri na Fakulteti za elektrotehniko

09.05.2015

Na stojnici v avli fakultete boste dobili več informacij o poteku študija. Ker študij Tehniške kakovosti temelji na točnih merjenji za zanesljivo in kakovostno odločanje, si boste lahko ogledali praktični prikaz dveh merjenj – merjenja alkohola v izdihanem zraku in merjenja aktivnosti možganov uporabnika otroške igrače.

Zapri

Multi-channel atomic magnetometer for magnetoencephalography: a configuration study (2014)

08.05.2015

Magnetometri z optičnim črpanjem predstavljajo alternativo SQUID magnetometrom, tudi na področju detekcije bioloških magnetnih signalov. Njihova dobra lastnost je njihova zmožnost delovanja kot večkanalni senzor, čeprav je večina sestavnih delov skupna vsem kanalom. V članku sta predstavljeni dve konfiguraciji večkanalnega magnetometra. Opisane so meritve in lokalizacija magnetnih signalov slušnega korteksa.

Zapri

Predavanje v okviru razstave Možgani

12.03.2015

Tema predavanja je bila merjenje v psihofiziologiji, oziroma merjenje fizioloških parametrov človeka v določenem psihološkem stanju. V predavanju, ki je bilo dodobra začinjeno s praktičnim prikazom delovanja psihofizioloških merjenj, so bile predstavljene enostavne metode opazovanja našega telesa med psihološkimi eksperimenti. Psihofiziologija namreč omogoča, da lahko namesto kompleksnih sistemov opazovanja aktivnosti možganov uporabimo tudi sto let stare metode opazovanja našega telesa. In nato s pomočjo delovanja naše fiziologije potegnemo pametne zaključke o naših kognitivnih, mentalnih in fizičnih aktivnostih.