Novice

Študij Tehniške kakovosti

24.08.2015

Poletni tabor

18.08.2015

Podjetje Enolyse meri vino

17.07.2015

Najbolj točni na svetu!

23.06.2015

Erasmus študenti o študiju v LMK

22.06.2015

Izobraževanje za NLZOH

01.06.2015

80 let profesorja Antona Jegliča

27.05.2015

Predavanje o merjenju Zemlje iz vesolja

26.05.2015

Magnetic effects on thermocouples (2014)

12.05.2015

A large aperture blackbody bath for calibration of thermal imagers (2013)

12.05.2015

A procedure for evaluation of non-invasive blood pressure simulators (2009)

12.05.2015
Predvajaj video

Merjenja na TEDx Ljubljana 2014

12.05.2015
Zapri

Študij Tehniške kakovosti

24.08.2015

Na plakatu je vidno brezkontaktno  merjenje temperature rok telovadca. Temperaturo telovadčevih dlani izmerimo s termovizijsko kamero in se na podlagi izmerjenih vrednosti odločamo o nadaljevanju trenažnega procesa.

Zapri

Poletni tabor

18.08.2015

Mladi navdušenci nad elektrotehniko so se zopet oglasili v LMK in tudi v 2015 sestavili vremensko postajo, o kateri so več izvedeli tudi pri vremenarjih na Agenciji RS za okolje. Postajo so umerili in preskusili njeno delovanje v klimatskih komorah.

Zapri

Podjetje Enolyse meri vino

17.07.2015

Član podjetja Enolyse, ki se ukvarja s pametnim merjenjem v vinarski industriji, je tudi član našega laboratorija Jaka Ogorevc. Več o tem mladem in uspešnem podjetju in njihovih produktih najdete na tej povezavi.

Zapri

Najbolj točni na svetu!

23.06.2015

Na področju merjenja temperature rosišča je Laboratorij za metrologijo in kakovost med vsemi laboratoriji na svetu dosegel najboljšo merilno zmogljivost 0,028 K v celotnem območju.

Zapri

Erasmus študenti o študiju v LMK

22.06.2015

Nekaj Erasmus študentov je povedalo, kakšne so bile njihove izkušnje pri predmetih Tehnična kakovost (Technical Quality) in Evropska tehniška zakonodaja (European Technical Legislation), ki so ju poslušali v letu 2015. Oglejte si video zapise študentke iz Srbije in dveh študentov iz Portugalske.

 

Zapri

Izobraževanje za NLZOH

01.06.2015

Laboratorij je konec maja 2015 organiziral seminar Merjenje temperature v mikrobioloških laboratorijih NLZOH ter ovrednotenje merilne negotovosti, kjer so člani predstavili osnovne merilne pojme in pojmovanja, merjenje temperature na splošno in ovrednotenje klimatskih komor s praktičnimi primeri.

Zapri

80 let profesorja Antona Jegliča

27.05.2015

Po pozdravnem nagovoru prodekana FE prof. dr. Tadeja Kotnika se je vrstilo vrsto predavanj o delu profesorja Jegliča; o začetkih merjenj na  biomedicinskih področjih  na FE (prof. dr. Tadej Bajd, prof. dr. Alojz Kralj), pomembnejših dosežkih in mejnikih  prof. Jegliča na FE (prof. dr. Janko Drnovšek), utrinki iz profesionalnega življenja in sodelovanja (prof. dr. Dali Đonlagić, prof. dr.  Adolf Šostar, prof. dr. Peter Šuhel, prof. dr.  Zvonko Trontelj), nagovor mag. Rudija Zorka, generalnega sekretarja Elektrotehniške zveze Slovenije, spomini doktorandov in drugih najbližjih sodelavcev  ter pogled na širino razvoja in izzivi merilne tehnike v zadnjih desetletjih (prof. dr. Anton Jeglič).

Zapri

Predavanje o merjenju Zemlje iz vesolja

26.05.2015

Dr. Silvo Žlebir je bivši direktor Agencije RS za Okolje, zdaj pa svetovalec na Evropski okoljski agenciji ter na Evropski komisiji v skupini, ki koordinira program Copernicus (DG GROW – Aerospace, Maritime, Security and Defence Industries).

Na povabilo Katedre za merjenja in robotiko je 25. maja 2015 v okviru predmeta »Merilna instrumentacija« predaval o Evropskem programu monitoringa okolja Copernicus.

 

Zapri

Magnetic effects on thermocouples (2014)

12.05.2015

Thermometers in laboratory environment and industrial applications are often subject to extraneous, usually unwanted and uncontrolled magnetic fields. The goal of this paper was to analyse and empirically and experimentally prove the magnetic sensitivity of thermocouples exposed to low magnetic fields: both dc and ac. The magnetic effect on ferromagnetic and non-ferromagnetic thermocouples at liquid-nitrogen-boiling point (−196 °C), ice point (0 °C), in water (17 °C) and at melting point of gallium fixed point cell (29.7646 °C) was investigated.

Zapri

A large aperture blackbody bath for calibration of thermal imagers (2013)

12.05.2015

This paper describes the problem of thermographic cameras, which are widely used for accurate measurement of temperature and not just temperature differences, which is more easy. To provide accurate and reliable measurements it is necessary to calibrate the thermal imaging camera, which allows assessment of the entire field of vision. To this end, we created a black body with a large opening, which has better temperature stability and homogeneity as the temperature sensitivity of the detector thermal imaging cameras.

Zapri

A procedure for evaluation of non-invasive blood pressure simulators (2009)

12.05.2015

In scope of research and development activities in the field of medical measuring instrumentation, we developed a procedure for evaluation of noninvasive blood pressure patient simulators, which enable reliable and repeatable testing of oscillometric automatic non-invasive blood pressure devices.

PDF

Zapri

Merjenja na TEDx Ljubljana 2014

12.05.2015

Senzorično meroslovje temelji na podatkih, izmerjenih s pomočjo človeških čutil, in podatkih o človekovi fiziologiji v določenih čustvenih, psiholoških stanjih. Ideje vredne širjenja!

(foto Hana Josič, Matej Golob)

tedx 14 gg3 tedx 14 gg24 hana josic tedx 14 gg4